G. Blaževiča
Vēstures skolotāja

Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

1935. gadā vairākas Daugavpils mazākumtautību ģimnāzijas (krievu, baltkrievu un poļu) tika apvienotas vienā mācību iestādē ar nosaukumu II Daugavpils valsts ģimnāzija. Par tās direktoru tika iecelts priesteris Jānis Plonis. Sākotnēji skola atradās divās ēkās – Varšavas ielā 16 un 20, bet kopš 1937. gada – Varšavas ielā 2. Atšķirībā no parlamentārā perioda jaunus skolēnus poļu klasēs uzņemt nedrīkstēja, un mācības notika latviešu, nevis poļu valodā. Ar 1940. gadu ģimnāzija tika slēgta. Par skolas direktori bija apstiprināta ticības mācības skolotāja Marija Kroppa. Tā kā skolai nebija savas ēkas, mācības notika privātdzīvokļos. Vācu okupācijas laikā bija panākta atļauja poļu skolu darbības atjaunošanai Daugavpilī. 1942. gadā tika izveidota Daugavpils pilsētas poļu pamatskola, jo vidējās izglītības iestādi dibināt nedrīkstēja.
Pirmajos padomju varas gados Daugavpilī atkal sāka darboties poļu vidējās izglītības mācību iestāde – Daugavpils 3. vidusskola. Taču 1948. gadā skola tika slēgta un tās audzēkņiem mācības vajadzēja turpināt latviešu vai krievu skolās.Poļu skolas darbību bija iespējams atjaunot tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. 1991. gada septembrī tika atklāta Daugavpils poļu pamatskola, bet 1999. gadā mācību iestāde ieguva vidusskolas statusu. No skolas atklāšanas brīža līdz 2012 gadā direktore bija Gertruda Grāve. 2002. gadā skolai tika piešķirts Polijas maršala J. Pilsudska vārds un iesvētīts skolas karogs. No 2007. gada novembra līdz 2008. gada oktobrim, izmantojot Polijas valdības un Daugavpils domes finansējumu, bija veikta skolas ēkas Varšavas ielā 2 renovācija. Skolā ir veikti lieli rekonstrukcijas darbi. Praktiski skolas ēka uzbūvēta no jauna, palikušas tikai sienas 2008. gada 7. novembrī skola oficiāli atguva savu vēsturisko nosaukumu – Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.
Poļu ģimnāzijā mācās 294 bērni. Skolēni te apgūst savas tautas valodu un kultūru, iepazīst savu senču mantojuma garīgās vērtības.Mācību priekšmetu apguve notiek poļu un latviešu valodā, ka arī bilingvāli. No 2. klases skolēni mācās angļu valodu. No 7.-10. klasei ir iespējams apgūt vācu un krievu valodu fakultatīvajās nodarbībās.
Daugavpils Poļu ģimnāzijas skolēni aktīvi piedalās un gūst godalgotas vietās latviešu valodas, poļu valodas, ģeogrāfijas, matemātikas,vēstures un citu priekšmetu olimpiādēs gan pilsētā, gan ārpus robežām. Skolā ir video, audio tehnika, kodoskopi un datorzinību kabineti, kas palīdz skolēniem gūt labas un kvalitatīvas zināšanas atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām.
Skola ir bagāta ar savām tradīcijām. Jau 10 tā organizē Poļu kultūras festivālus Latvijā, kuros piedalās poļi no Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Jēkabpils, Liepājas, Jelgavas un citām Latvijas pilsētām. Skolā 2001. gadā tika atklāts vēstures muzejs. Darbojas pulciņi un fakultatīvi: folkloras ansamblis “Kukulečka”, dramatiskais pulciņš, vokālā grupa “Iskierka”. Tiek izdota avīze “Scholar”. Folkloras ansamblis “Kukulečka” piedalās pilsētas un republikas pasākumos, bija festivāla “Latvijas vainags” un “Zelta kamoliņš” dalībnieks, vairākkārt uzstājās Polijā.
Ģimnāzijā tiek organizēti dažādi pasākumi. Par tradicionālām ir kļuvušas Zinību diena, Latvijas un Polijas neatkarības proklamēšanas dienas, Ziemassvētki, Vecmāmiņas un vectētiņa diena, karnevāli, mātes diena, Ābeces diena, 100 dienas līdz eksāmeniem, 10. klases iesvētīšanas diena, Lieldienas.. Katru gadu apmēram 150 bērnu no skolas brauc uz poļu valodas praksēm Polijā. Cieši sakari ir starp mūsu skolēniem un Polijas pilsētām: Zakopane, Krakova, Slupska, Varšava, Podkova Ļesna, Goželi. Skola sadarbojas ar Polijas vēstniecību Rīgā, ar biedrību “Wspólnota Polska”, ar biedrību “Sakari un palīdzība poļiem Austrumos”, skolēni un skolotāji piedalās dažādos projektos. Skolotāju izstrādātie projekti dod skolēniem iespēju vasarā padziļināt savas zināšanas latviešu valodas vasaras nometnēs Latvijas pilsētās.
Ģimnāzija arvien cenšas paplašināt skolēnu redzesloku, stimulēt harmonisku personības attīstību un dod iespēju skolēniem pastāvīgi padziļināt savas zināšanas.

Из сборника "По материалам Даугавпилсской краеведческой  конференции"